مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی باور

تست اضطراب کرونا

تست اضطراب ناشی از کرونا

آیا علائم جسمانی من مرتبط به اضطراب است؟

آیا باید به بیمارستان مراجعه کنم؟

در وضعیت همه‌گیری کرونا یکی از مشکلات اصلی، مراجعه بی‌مورد به مراکز درمانی است. چرا که هم باعث آلودگی جدید شده و هم امکان خدمت‌رسانی به افراد نیازمند را پایین می‌آورد. در عین حال ممکن است علایمی پیدا کنیم که به ابتلای کرونا شک داشته باشیم.

برخی از این علایمی که پدید می آید نشانه اضطراب و استرس است شما با انجام این تست می توانید از میزان استرس و اضطراب خود آگاه شوید؟