حساب کاربری

خودکشی در بین نوجوانان

امتیاز : بازدید از این صفحه: 482 بازدید   


امروزه خودكشی نوجوانان و جوانان از جمله بحرانی ترین مشكلات جوامع صنعتی به شمار می آید و هر خانواده ای باید از علل دست زدن جوانان به این عمل آگاه بوده و زمینه های بروز آن را بشناسد تا بتواند در كاهش احتمال بروز این بحران در میان نسل جوان بكاهد.
بررسی ها نشان می دهد بعد از مصاحبه با نوجوانانی كه قصد خودكشی داشته و یا حداقل یكبار به آن دست زده بودند اكثرشان اقرار كردند كه علت اقدامشان به این كار فرار از موقعیتی بود كه در آن قرار داشتند و یا توانائی تحمل وضعیت موجود را نداشتند .
 
همچنین خودکشی طیف وسیعی از رفتارها را شامل می شود که در یک انتهای آن تهدید به خودکشی، پس از آن تظاهر به خودکشی، اقدام به خودکشی بدون قصد مردن و اقدام به خودکشی با قصد مرگ و در انتهای دیگر آن خودکشی منجر به مرگ قرار دارد. روان شناسان بالینی معتقدند خودکشی نتیجه نفرتی است که فرد نسبت به دیگران و جامعه دارد، ولی آن را به سوی خود معطوف می کند و به جای دیگران، تنبیه می کند. همچنین خودکشی را انجام اعمال، رفتارها و فکرهایی از جانب خود فرد می دانند که باعث رنجش خاطر یا آسیب اجتماعی و یا مخدوش نمودن روابط اجتماعی یا فردی مشخص می شود. خودکشی را نمی توان رفتاری واحد با انگیزه ای واحد دانست، بلکه رفتاری است پیچیده که به صورت های مختلف و با انگیزه های متفاوت صورت می گیرد. بین دختران و پسران جوان و نوجوان در خودکشی تفاوت هایی وجود دارد. دختران اغلب تلاش بیشتری برای انجام خودکشی انجام می دهند و تظاهر به خودکشی و اقدام به خودکشی در آنها زیاد است، اما پسرها غالبا در پایان رساندن خودکشی موفق ترند و خودکشی های منجر به مرگ در آنها زیاد است. علاوه بر این روش های خودکشی دو جنس نیز با هم تفاوت دارد. به این صورت که خودکشی زنان بیشتر با داروها صورت می گیرد که امکان برگشت بیشتری دارد، در حالی که مردان خود را حلق آویز می کنند یا با اسلحه گرم خود را می کشند که غیر قابل برگشت است. برخی روان شناسان بالینی معتقدند دوره نوجوانی نوعی زمان خاصی برای نگرانی ها و ناامیدی ها است که می تواند انگیزه هایی برای خودکشی ایجاد نماید. بعضی از نوجوانان در برخورد با انتظارات بالای خانواده ها و فرهنگ، برای به دست آوردن امتیازات بالا در ورزش، مدرسه و موقعیت شغلی زندگی می کنند. رقابت های شدید در جامعه برای ارتقا و نیاز به کسب پول زیاد از یک طرف و احساس ناتوانی در مقابله با این خواسته ها از سوی دیگر، ممکن است برخی از جوانان را به این نتیجه برساند که خودکشی تنها راه رهایی از این وضعیت می باشد. 
در بین نوجوانان و جوانان، خودکشی به عواملی چون کیفیت زندگی خانوادگی بستگی دارد. طلاق یا مرگ یکی از والدین، باعث می شود که نوجوانان احساس طرد شدگی بکنند و این مسئله می تواند احتمال اقدام به خودکشی را افزایش دهد. فشارهای زیاد از طرف والدین برای موفقیت نوجوانان، می تواند به از دست دادن عزت نفس آنان منجر شود. 
بر اساس آمار نرخ خودکشی در میان نوجوانان 15 تا 24 ساله سه برابر شده است. روان شناسان بیان می کنند که علائم عمومی خودکشی برای هر دو جنس دختر و پسر، افسردگی است که از طریق منزوی شدن، خوابیدن یا خوردن خیلی کم یا خیلی زیاد، نوشتن، فکر کردن و صحبت کردن درباره خودکشی نشان داده می شود.

همچنین خودکشی طیف وسیعی از رفتارها را شامل می شود که در یک انتهای آن تهدید به خودکشی، پس از آن تظاهر به خودکشی، اقدام به خودکشی بدون قصد مردن و اقدام به خودکشی با قصد مرگ و در انتهای دیگر آن خودکشی منجر به مرگ قرار دارد. روان شناسان بالینی معتقدند خودکشی نتیجه نفرتی است که فرد نسبت به دیگران و جامعه دارد، ولی آن را به سوی خود معطوف می کند و به جای دیگران، تنبیه می کند. همچنین خودکشی را انجام اعمال، رفتارها و فکرهایی از جانب خود فرد می دانند که باعث رنجش خاطر یا آسیب اجتماعی و یا مخدوش نمودن روابط اجتماعی یا فردی مشخص می شود. خودکشی را نمی توان رفتاری واحد با انگیزه ای واحد دانست، بلکه رفتاری است پیچیده که به صورت های مختلف و با انگیزه های متفاوت صورت می گیرد. بین دختران و پسران جوان و نوجوان در خودکشی تفاوت هایی وجود دارد. دختران اغلب تلاش بیشتری برای انجام خودکشی انجام می دهند و تظاهر به خودکشی و اقدام به خودکشی در آنها زیاد است، اما پسرها غالبا در پایان رساندن خودکشی موفق ترند و خودکشی های منجر به مرگ در آنها زیاد است. علاوه بر این روش های خودکشی دو جنس نیز با هم تفاوت دارد. به این صورت که خودکشی زنان بیشتر با داروها صورت می گیرد که امکان برگشت بیشتری دارد، در حالی که مردان خود را حلق آویز می کنند یا با اسلحه گرم خود را می کشند که غیر قابل برگشت است. برخی روان شناسان بالینی معتقدند دوره نوجوانی نوعی زمان خاصی برای نگرانی ها و ناامیدی ها است که می تواند انگیزه هایی برای خودکشی ایجاد نماید. بعضی از نوجوانان در برخورد با انتظارات بالای خانواده ها و فرهنگ، برای به دست آوردن امتیازات بالا در ورزش، مدرسه و موقعیت شغلی زندگی می کنند. رقابت های شدید در جامعه برای ارتقا و نیاز به کسب پول زیاد از یک طرف و احساس ناتوانی در مقابله با این خواسته ها از سوی دیگر، ممکن است برخی از جوانان را به این نتیجه برساند که خودکشی تنها راه رهایی از این وضعیت می باشد   
بر اساس آمار نرخ خودکشی در میان نوجوانان 15 تا 24 ساله سه برابر شده است. 
علائم عمومی خودکشی:

علائم عمومی خودکشی  برای هر دو جنس دختر و پسر، افسردگی است که از طریق منزوی شدن، خوابیدن یا خوردن خیلی کم یا خیلی زیاد، نوشتن، فکر کردن و صحبت کردن درباره خودکشی نشان داده می شود.

عواملی که در ایجاد فکر خودکشی در نوجوانان و اقدام به آن موثر است شامل عوامل شخصی، محیطی و روانی است که در ادامه مقاله به توضیح آنها می پردازیم.
 

ارسال دیدگاهX